Om het aantal aanrijdingen met reeën te verminderen, gaan de provincies Gelderland en Utrecht de komende twee jaar testen met maatregelen. Dat meldt BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de provincies.

Jaarlijks zijn er zo'n 6.300 geregistreerde aanrijdingen met reeën in Nederland. Volgens BIJ12 neemt dat aantal door de groeiende populatie alleen maar toe. 35 procent van die aanrijdingen is in de maanden maart tot en met mei.

Op twee plekken in Gelderland en Utrecht waar veel aanrijdingen met reeën zijn, worden twee soorten proeven gedaan.

De eerste is een "virtueel hekwerk", dat bestaat uit paaltjes in de berm waar sensoren op zitten die registreren wanneer een auto nadert. Op het moment dat een auto nadert, geven de paaltjes geluids- en lichtsignalen af die reeën moeten afschrikken om over te steken.

De tweede proef bestaat uit het extra afschieten van reeën rond de plekken waar de dieren veel oversteken.

Zandstrook moet aantal overstekende reeën meten

Op de plekken waar de proeven worden gedaan, wordt ook bijgehouden hoeveel reeën de oversteek wagen en hoeveel procent van die pogingen slaagt. Om dat te meten, worden zandstroken van 100 meter lang en 2,5 meter breed aangelegd. De sporen die in de stroken staan, worden twee keer per week afgelezen, waarna ze weer worden aangeharkt.

Over twee jaar moet blijken wat het effect van de maatregelen is en of ze ook op grotere schaal kunnen worden toegepast om het aantal aanrijdingen met reeën te verminderen.