In een petitie vraagt stichting AAP de provincie Limburg om het besluit wasberen in de regio af te schieten, terug te draaien. De stichting is van mening dat het orgaan onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar het bestrijden van de dieren.

De stichting vindt dat de provincie te weinig oog heeft voor alternatieve manieren om de wasbeerpopulatie in Nederland aan te pakken. De stichting zou het liefst zien dat de wasberen worden opgevangen en uitgezet.

"Er wordt wel jaarlijks 100.000 euro gebruikt voor de training van jagers, maar geld om de dieren op te vangen is er niet. Dat vinden wij onacceptabel", zegt directeur van stichting AAP David van Gennep.

Vorige week kondigde de provincie Limburg aan dat zij de in het wild levende wasberen in de regio wil laten afschieten. Dit doen zij op advies van faunabeheer-eenheid Limburg. De wasbeer komt normaal niet in Nederland voor en kan schade opleveren aan de natuur, zoals landbouwschade.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet onderzoek naar de schadelijkheid van een parasiet, Baylisascaris procyonis, die de wasbeer bij zich draagt. Mensen die in aanraking komen met de eitjes van de worm kunnen ernstige neurologische klachten krijgen.

Vanuit Europese regelgeving moeten invasieve diersoorten bestreden worden

De provincie Limburg beroept zich voor haar beleid ook op de Europese regelgeving. Die zou bepalen dat invasieve exoten, soorten die zich nog niet eerder ergens hebben gevestigd, bestreden moeten worden. Ze vormen een grote bedreiging voor de Europese biodiversiteit doordat ze inheemse soorten kunnen verdringen of zelfs doen uitsterven, meldt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Ruim achtduizend mensen hebben hun handtekening gezet onder de petitie. Op dinsdag wil de stichting deze aan de provincie presenteren.