De rechtbank vindt niet dat er sprake is van dierenmishandeling tijdens het Kallemooifeest op Schiermonnikoog. Tijdens het pinksterweekend wordt daar een haan drie dagen in een mand gehangen, bovenin een hoge mast. Dierenorganisaties maken er al langer bezwaar tegen.

Kallemooi is een pinksterfeest op het Waddeneiland. De haan wordt, als symbool van vruchtbaarheid, in de mand gezet die hoog in de mast van 18 meter hangt. Daar blijft het dier drie dagen zitten. De viering staat de laatste jaren ter discussie, er zijn aangiftes gedaan en het Comité Dierennoodhulp stapte naar de rechter.

Volgens de rechter is het geen dierenmishandeling, onder meer omdat de haan vooraf wordt onderzocht door een dierenarts, water en voer krijgt, voldoende beschutting en er een camera in de mand hangt.

"Mishandeling is echter niet alleen maar een dier schoppen en slaan. Mishandeling is ook een dier geestelijk veel angst en stress bezorgen", stelt Comité Dierennoodhulp.

Vorig jaar in mei werden zes personen aangehouden op het eiland. Zij demonstreerden tegen de traditie en probeerden zich vast te ketenen aan de paal, dat mislukte echter. De zes werden aangehouden vanwege het betreden van een besloten terrein.