In het Markermeer zijn donderdag zeker twee miljoen jonge palingen uitgezet. De zogenaamde glasaaltjes moeten ervoor zorgen dat de palingstand in de Nederlandse natuur zal groeien.

De aaltjes zijn uitgezet in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De jonge palingen kwamen donderdagochtend aan bij de Bataviawerf in Lelystad. Beroepsvissers namen de aaltjes mee aan boord van hun kotters en lieten ze vrij in het Markermeer, nabij de nieuwe Marker Wadden en de randmeren.

Sinds de jaren zestig is de palingstand in Nederland met 90 procent gekrompen. Het verlies van habitat en vrije migratieroutes zijn hier de grootste oorzaken van. Ook wordt er illegaal gevist op palingen en kunnen ze last hebben van parasieten.

Palingen zijn trekvissen. Ze worden geboren in de Sargassozee, in de Bermudadriehoek, maar groeien op in zoet water. Wanneer ze volwassen zijn, keren ze terug naar zee om te paaien. Dammen, dijken, gemalen en waterkrachtcentrales belemmeren de vissen om te migreren, volgens de stichting Duurzame Paling Sector Nederland (DUPAN).

Paling staat als ernstig bedreigd op de rode lijst van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Alle EU-landen met een leefgebied voor palingen zijn sinds 2009 door de Europese Unie verplicht gesteld om een aalherstelplan te maken.

Dit voorjaar zullen er nog meer jonge palingen worden 'geplaatst'.