De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft maandag een verzoek tot het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen afgewezen. De Stichting Welzijn Grote Grazers had daar eerder om verzocht.

De stichting wil dat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) Staatsbosbeheer verplicht tot het bijvoeren van de edelherten, konikpaarden en heckrunderen in het natuurgebied.

De voorzieningenrechter ziet echter geen reden voor het bijvoeren van deze grote grazers. Uit onderzoek van een dierenarts blijkt dat de edelherten en konikpaarden in goede conditie zijn.

De conditie van de heckrunderen is de afgelopen weken wel verslechterd, maar het staat niet vast dat dit komt door voedseltekort. De kudde bestaat volgens de dierenarts namelijk ook uit oude dieren.

Score bepaalt of Staatsbosbeheer mag bijvoeren

Volgens het beleid van de provincie mag Staatsbosbeheer dieren bijvoeren als hun conditie onder de score 2 uitkomt. Volgens de dierenarts hebben enkele heckrunderen de score 1. De gemiddelde score op 11 februari was 2,3.

Het CBb meldt maandag verder dat Staatsbosbeheer al hooi heeft ingekocht voor het geval dat de conditie van de heckrunderen verder verslechtert.

Populatie grote grazers wordt aangepast

De populatie grote grazers wordt momenteel aangepast als gevolg van de discussie over het welzijn van de dieren. Het debat ontstond nadat een groot aantal grazers in de vorige winterperiode was omgekomen.

In de Oostvaardersplassen leefden eind vorig jaar ruim 3.130 grote grazers. De provincie wil dat aantal terugbrengen tot ongeveer 1.100.

Tot 1 april, als het broedseizoen begint, houdt Staatsbosbeheer zich bezig met het afschieten van achttienhonderd edelherten. Daarnaast worden 160 konikpaarden overgeplaatst naar andere natuurgebieden.