Onderzoekers hebben een voor Europa nieuwe schelpdiersoort ontdekt. De Amerikaanse strandschelp werd aangetroffen in onder meer de Voordelta en de Westerschelde.

In 2017 en 2018 zijn in Europa door wetenschappers van Wageningen Marine Research voor het eerst exemplaren van de strandschelp aangetroffen.

De onderzoekers verwachten dat het aantal Amerikaanse strandschelpen (Mulinia lateralis) de komende jaren in Nederland enorm zal toenemen.

Oorspronkelijk komt dit schelpdier voor in het westelijke deel van de Atlantische Oceaan, van de Golf van Saint Lawrence tot de Golf van Mexico. Deze Amerikaanse strandschelp werd aangetroffen in de Nederlandse kustwateren, in de Waddenzee en in de Westerschelde. Het gaat om tot bijna zesduizend stuks per vierkante meter.

Hoewel niet is onderzocht hoe de Amerikaanse strandschelp precies in Nederland terecht is gekomen, is het de verwachting dat het organisme is meegekomen met ballastwater van schepen.

In de jaarlijkse schelpdierenmonitoring zal Wageningen Marine Research nauwgezet volgen hoe de populatie en verspreiding van de Amerikaanse strandschelp zich ontwikkelen.