Botswana, het land met de grootste olifantenpopulatie in de wereld, heft mogelijk het verbod op de jacht op de dieren op.

De regeringscommissie stelt dat voor na overleg met onderzoekers en jagers en wekenlange hoorzittingen over het onderwerp.

Het dunbevolkte Afrikaanse land voerde in 2014 het verbod op olifantenjacht in. Op dit moment leven er zeker 130.000 olifanten, wat neerkomt op één olifant per achttien inwoners. De grootste klacht is dat de dieren de oogst schaden.

Het jachtverbod is al langer een twistpunt tussen lokale organisaties en verdedigers van dierenrechten. Die laatsten menen dat olifanten in Botswana een goed heenkomen zoeken op de vlucht voor stropers in buurlanden.