Dieren hebben vorig jaar voor minder problemen op het spoor gezorgd. Bij ProRail kwamen vorig jaar 1.792 meldingen binnen, die in 784 gevallen tot vertraging leidden.

In totaal liepen 4.475 treinen hierdoor vertraging op of vielen ze uit als gevolg van zo'n melding. In 2017 waren dat er nog 4.861; bijna 10 procent meer.

Wanneer dieren op of dicht langs het spoor terechtkomen, kan dat voor vertragingen zorgen. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld vee van een boer dat door een open hek op het spoor terechtkomt. Wild, vogels en huisdieren spelen de treinenloop ook vaak parten. Daarnaast kan het zijn dat er schade ontstaat doordat dieren aan kabels knagen.

ProRail probeert de problemen duurzaam en diervriendelijk te verminderen. Naast het plaatsen van hekwerken, sloten en andere natuurlijke afrasteringen, worden dieren gemanipuleerd in hun gedrag.

Zo worden proeven gedaan met geur-, geluid- en lichtbarrières en andere flexibele afschriksignalen. Met de geurpalen wordt bijvoorbeeld geprobeerd wild naar veilige oversteekplaatsen te leiden. Dat heeft op die plekken tot 63 procent minder aanrijdingen en incidenten geleid.