Vorig jaar zijn opnieuw minder muskusratten gevangen. In 2018 werden 53.511 exemplaren gevangen, een daling van 14 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De dalende trend van de afgelopen jaren wordt hiermee doorgezet, aldus de Unie van Waterschappen woensdag.

In 2017 werden nog 61.859 muskusratten gevangen, wat ook al een forse daling was; 24 procent ten opzichte van 2016. Begin deze eeuw werden jaarlijks nog meer dan 400.000 muskusratten gevangen.

Dat er minder muskusratten worden gevangen, komt doordat er minder van deze dieren in Nederland zijn. En dat is goed nieuws, stelde de Unie van Waterschappen eerder al. De dieren worden bestreden omdat ze schade aan waterkeringen en oevers kunnen aanbrengen. Ook vormen ze een bedreiging voor de biodiversiteit.

De muskusrat staat op de lijst van diersoorten die niet van oorsprong in Nederland voorkomen, net als de beverrat. Het aantal gevangen beverratten is vorig jaar met 2 procent toegenomen. In 2018 werden er 1.268 gevangen.

Bijna 95 procent van die vangsten vond plaats langs de grens met Duitsland, waar de populatie beverratten sterk is gegroeid door de zachte winters van de afgelopen jaren.