Een wolf mag in Nederland alleen worden doodgeschoten als het dier zich herhaaldelijk agressief gedraagt richting mensen of in de buurt van mensen, of als het continu vee aanvalt dat goed beschermd is. Dat staat in het wolvenplan waarover de provincies het donderdag eens zijn geworden.

Er werd al maanden aan het plan gewerkt, omdat het oude plan binnenkort niet meer voldoet. Het oude plan was gebaseerd op de wolf die af en toe door Nederland zwierf, maar daar komt deze maand verandering in.

Als zondag uitwerpselen van de wolf op het noordelijke deel van de Veluwe worden gevonden en uit DNA-onderzoek blijkt dat die van de wolvin zijn die al een half jaar op de Veluwe leeft, dan is er sprake van een definitieve vestiging van de wolf. Daarmee keert de wolf na bijna 140 jaar terug in Nederland.

Schapenhouders en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging willen dat er de mogelijkheid is om het roofdier af te schieten als er te veel wolven in Nederland leven, maar dat mag dus alleen in een uitzonderingssituatie.

Eerst maatregelen nemen tegen wolf

Als een wolf mensen benadert en daarbij niet agressief is, moeten eerst maatregelen worden genomen waardoor de wolf wordt weggejaagd, ook als de wolf herhaaldelijk in de bebouwde kom komt. Pas als het dier agressief richting mensen is of nadat het herhaaldelijk honden doodt op erven, mag de wolf worden afgeschoten.

In het plan is ook vastgelegd wanneer veehouders een vergoeding krijgen voor schade die de wolf aan hun vee aanricht. Hobbyhouders krijgen in ieder geval geen vergoeding. Schade door de wolf is "in principe een algemeen maatschappelijk risico dat burgers geacht worden zelf te dragen". Uitzondering daarop is als een zwervende wolf schade aanricht. Dan is er ook een vergoeding beschikbaar voor hobbyhouders.

Veehouders die op een bedrijfsmatige manier vee hebben, kunnen wel een vergoeding krijgen, ook als het gaat om schade die is aangericht door een wolf die zich in een gebied gevestigd heeft.

Als wolf zich vestigt moeten preventieve maatregelen volgen

Wel moeten veehouders die hun bedrijf hebben in een gebied waar de wolf zich heeft gevestigd preventieve maatregelen nemen. Alleen dan hebben ze na 1 januari 2022 recht op een vergoeding.

Voor die tijd kunnen alle veehouders aanspraak maken op een vergoeding voor door wolven aangerichte schade. Dat geldt voor veehouders die nog geen preventieve maatregelen hebben genomen en voor hobbyhouders.

LTO had 'hogere verwachtingen' van plan

Wolven in Nederland, dat zich inzet voor draagvlak voor de wolf in Nederland, kan zich goed vinden in het plan. Het vindt het plan overeenkomen met de maatregelen die in andere Europese landen zijn genomen.

LTO had "hogere verwachtingen" van het wolvenplan. "We twijfelen of dit plan genoeg houvast biedt om de veiligheid van mens en dier te waarborgen. Veel van onze vragen blijven onbeantwoord. Worden burgers en de gebruikers van natuur- en landbouwgrond wel goed ingelicht als er een wolf in de buurt is?", vraagt Ben Haarman, portefeuillehouder natuur- en landschapsontwikkeling van LTO, zich af in gesprek met NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!