De populaties van dertien vogelsoorten die in de stad leven zijn sinds 1990 sterk gekrompen, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de stichting Sovon Vogelonderzoek Nederland vrijdag.

Het CBS en Sovon hebben onderzoek gedaan naar twintig vogelsoorten in de stad. In 2015 was 16 procent van het oppervlak van Nederland stedelijk gebied. Er wordt van een stadsvogel gesproken als meer dan 32 procent in de stad broedt.

Het aantal stadsvogels nam sinds 1990 met meer dan de helft af, bleek uit het onderzoek. Met onder meer de merel, huismus, kauw en spreeuw gaat het niet goed. De kuifleeuwerik leefde in 1990 ook in de stad, maar deze soort is nu uit de stad verdwenen.

Van de twintig onderzochte soorten bleek alleen de huiszwaluw in de stad in aantal te zijn toegenomen. Ook de landelijke cijfers van de huiszwaluw laten een toename zien. Wel is het zo dat het aantal huiszwaluwen met ongeveer 80 procent is afgenomen in de decennia voor 1990. De cijfers van de ekster, gaai, putter, groenling, pimpelmees en koolmees zijn stabiel.

Dat het aantal stadsvogels afneemt, wil niet altijd zeggen dat die vogels ook in andersoortige gebieden minder voorkomen. Van zeven van de twintig soorten nemen de aantallen buiten de stad nog toe. Van vier soorten zijn de cijfers stabiel en negen soorten gaan ook buiten de stad in aantallen achteruit.

De kuifleeuwerik is helemaal uit de stad verdwenen. (Foto: Hollandse Hoogte)

'Raar dat steden sterk zijn gegroeid'

"Het rare is dat steden heel sterk zijn gegroeid", zegt Jip Louwe Kooijmans van de Vogelbescherming Nederland in de dagelijkse podcast van NU.nl. "Als een leefgebied groeit, zou je verwachten dat dieren die daar leven daarvan profiteren, maar bij stadsvogels is dat juist niet het geval."

Louwe Kooijmans heeft daar wel een verklaring voor. "Doordat we compacter en efficiënter bouwen, is er steeds minder ruimte voor vogels in steden. Daarnaast heeft het een negatieve werking dat steeds meer mensen hun tuin bestraten."

Volgens hem kunnen mensen al veel doen door planten in de tuin te zetten. "Het simpelste principe is: tegel eruit, planten erin. De bloemen trekken insecten aan, dat is heel belangrijk voedsel voor vogels. Ook zorgen planten voor beschutting. De bessen van planten zullen voedsel in de winter bieden. Daar doe je al heel veel mee."

De huismus is een van de soorten die het moeilijk heeft in de stad. (Foto: Hollandse Hoogte)

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!