De verhuizing van Limburgse bevers naar het Verenigd Koninkrijk gaat niet door. De Britse autoriteiten geven geen toestemming voor introductie van de dieren, omdat ze vrezen dat de Limburgse bevers vossenlintworm met zich meedragen. Die parasiet komt in Groot-Brittannië of Noord-Ierland niet voor. 

ARK Natuurontwikkeling, coördinator van de beverpopulaties in Nederland, is teleurgesteld over het Britse besluit.

De verhuizing van drie Limburgse beverfamilies is een half jaar lang voorbereid en stond op het punt te beginnen. Volgens ARK was een periode van quarantaine in Engeland voldoende geweest om besmetting te voorkomen.

Vossenlintworm is besmettelijk voor mensen. Besmetting kan tot ernstige lever-, long- en hersenaandoeningen leiden. Omdat besmette dieren de parasiet overal verspreiden, wordt mensen afgeraden om zomaar bessen en noten uit de natuur te eten.

Bever veroorzaakt overlast in Limburg

Limburg moet een flink aantal bevers kwijt, omdat het dier zich daar zo succesvol heeft voortgeplant dat er overlast ontstaat. Ook andere provincies klagen over beverschade. De bever knaagt dammen en dijken stuk en heeft zelfs funderingen ondergraven. 

Om die reden is er in het verleden intensief op bevers gejaagd, totdat het dier in 1826 uit Nederland was verdwenen. In 1988 is gestart met de herintroductie van de inmiddels beschermde bevers.

In Limburg zijn afgelopen voorjaar vijftien bevers doodgeschoten. Nu de verhuizing van beverfamilies niet doorgaat, is meer afschot nodig volgens ARK. De natuurorganisatie hoopt dat andere Europese landen zich melden voor Nederlandse bevers.