Zeker tien vogelsoorten zijn door de vernietiging van leefgebieden en de afname van insecten dicht bij verdwijning uit Nederland.

De afgelopen decennia zijn al vogelsoorten verdwenen en er zullen er meer volgen als er geen maatregelen worden genomen, stelt de Vogelbescherming in het boek Bedreigde vogels in Nederland, dat woensdag verschijnt.

In bijna alle leefgebieden - zoals stedelijk, moeras en duin - zijn veel soorten sinds 1950 in aantal sterk achteruitgegaan of zelfs verdwenen. De verandering van het boerenlandschap en het toenemende gebruik van pesticiden en kunstmest zijn oorzaken dat vogelsoorten ernstig worden bedreigd of zelfs helemaal verdwijnen.

"Als je gerichte maatregelen neemt, is er een mogelijkheid tot verbetering, maar je moet het wel doen", zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming in de Volkskrant. "Het herstel van populaties onder water- en moerasvogels in de afgelopen jaren laat zien dat je het tij nog kan keren."

Zomertortel sterft als eerste uit als er niets verandert

Als er niets verandert, is de zomertortel de eerste vogelsoort die uit Nederland zal verdwijnen. Sinds de jaren vijftig is de soort met meer dan 90 procent in aantal achteruitgegaan. Daarnaast dreigen ook weidevogels, zoals de grutto, uit te sterven.

De Pater stelt dat het boerenlandschap moet veranderen en het gebruik van stikstof en pesticiden moet worden teruggedrongen om de leefomgeving te herstellen. De Vogelbescherming stelt ook voor om bloemrijke stroken langs akkers te creëren. "Alle inwoners van Nederland kunnen helpen om de basiskwaliteit van onze leefomgeving te herstellen."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!