Het aantal populaties wilde dieren is sinds 1970 met 60 procent gedaald, stelt het Wereld Natuur Fonds (WNF) dinsdag. De organisatie wijt dit aan druk van de mens op de natuur.

"Oprukkende landbouw en overbevissing zijn de grootste bedreigingen. Daarnaast hebben diersoorten het zwaar door stroperij, aanleg van infrastructuur, vervuiling en klimaatverandering", constateert WNF in zijn Living Planet Report, een tweejaarlijkse graadmeter van de biodiversiteit.

Volgens het rapport blijft de druk op tropische regenwouden onverminderd groot. In vijftig jaar tijd is maar liefst 20 procent van de Amazone verdwenen. "In rivieren, moerasgebieden en delta's zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 83 procent afgenomen.

Grootschalige aanleg van stuwdammen, irrigatie en inpoldering voor landbouw, vervuiling en overbevissing zetten zoetwatergebieden onder grote druk", staat in het Living Planet Report.

'Vervuiling een van oorzaken voor natuurverlies in Nederland'

In Nederland ging het door strengere regelgeving in de jaren negentig de goede kant op met diersoorten in zoetwatergebieden. Het herstel was echter betrekkelijk, want in de voorgaande decennia ging veel natuur in rivieren en meren verloren door onder meer vervuiling.

"We hebben dus nog steeds maar heel weinig over. Bovendien is de afgelopen tien jaar het herstel afgevlakt. Dat geeft aan dat je moet blijven werken aan herstel en beleid nog beter moet", aldus het WNF.

De natuurbeschermingsorganisatie vindt klassieke maatregelen, zoals het instellen van beschermde gebieden en soortenbescherming, cruciaal. Zo groeit het aantal populaties van bijvoorbeeld de bultrugwalvis, reuzenpanda en berggorilla voorzichtig.

Maar er is meer nodig, zegt WNF-directeur Kirsten Schuijt. "Als wij de oorzaak zijn van natuurverlies, kunnen wij de trend ook ombuigen. Dat vraagt om duurzame keuzes op het gebied van voedsel, energie en grondstoffen. Iedereen kan daar op zijn manier aan bijdragen."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!