In Zandvoort is een voor Nederland nieuwe nachtvlinder voor het eerst gespot.

Het gaat om de Hellula undalis, ook wel bekend als het verkennertje, zo meldt Nature Today. De nachtvlinder werd afgelopen weekend voor het eerst gezien in Zandvoort.

De Hellula undalis komt vooral voor in Noord-Amerika, het zuiden van Spanje en de Canarische Eilanden. In warme jaren bereikt de soort sinds een jaar of tien ook Frankrijk en Groot-Brittannië, maar in Nederland was ze nog niet waargenomen.

De nachtvlinder dankt zijn bijnaam verkennertje aan zijn vermogen om tot ver buiten zijn natuurlijke leefgebied op te duiken. De kans dat de vlinder zich definitief in Nederland vestigt is klein, want de soort geeft de voorkeur aan een tropisch klimaat.