Er zijn dit jaar volgens Nature Today weer meer argusvlinders gezien in Nederland. De met uitsterven bedreigde vlindersoort heeft waarschijnlijk profijt gehad van de hoge temperaturen van de afgelopen maanden.

In de afgelopen twintig jaar ging het aantal argusvlinders volgens de Vlinderstichting met meer dan 95 procent achteruit. In grote delen van het oosten van Nederland is de vlinder helemaal verdwenen. De oorzaak is onbekend.

In de jaren negentig kwam de oranje vlinder nog veel voor in ons land.

Normaal gesproken komt de vlindersoort twee keer per jaar uit; de eerste generatie in mei en de tweede in juli en begin augustus. De laatste jaren is er steeds vaker een derde generatie in september en oktober.

En dat terwijl de achteruitgang op basis van een eerdere telling dit jaar juist opnieuw leek door te zetten. Er werden in mei opnieuw minder vlinders geteld, maar de extra derde generatie lijkt nu goed te vliegen.

Eitjes en jonge rupsen kunnen niet tegen vorst

Volgens de natuurwebsite Nature Today heeft dat te maken met de hoge temperaturen van afgelopen zomer. De eitjes en jonge rupsen kunnen niet tegen de vorst. Vrouwtjesvlinders zoeken de warmte op bij muurtjes en houten hekken, waar ze hun eitjes leggen en later de poppen en rupsen leven.

De Vlinderstichting heeft een beschermplan opgesteld om de argusvlinder te redden.