Vissers hebben vorig jaar meer vis vanaf zee naar Nederlandse havens gebracht. De totale vangst kwam volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit op 491 miljoen kilo vis, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor.

Het statistiekbureau kwam ook met voorlopige cijfers over dit jaar.

De aan land gebrachte visvangst was in de eerste negen maanden 2 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Omdat de hoeveelheden gevangen vis per maand flink schommelen, noemt het CBS de cijfers vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Per vissoort zijn de verschillen met vorig jaar overigens groot. Zo is de garnalenvangst in de eerste drie kwartalen verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Vissers brachten daarentegen minder schol, makreel en sardines aan land dan in 2017.