De giftige stoffen pcb's vormen nog steeds een gevaar voor orka's, al zijn de stoffen inmiddels al dertig jaar verboden. De helft van de populatie wordt erdoor bedreigd, stelt een internationaal onderzoeksteam.

Pcb's zijn stoffen die vroeger werden gebruikt bij de productie van onder meer plastic, olie, bouwmaterialen, verf, koelkasten en bestrijdingsmiddelen. Omdat ze schadelijk zijn voor zowel mens als dier, werden de stoffen in de jaren zeventig en tachtig verboden.

Zo kunnen pcb's schade aan de lever en het immuunsysteem veroorzaken en tot onvruchtbaarheid leiden. Pcb's zijn lastig af te breken en blijven lang in het milieu hangen.

Vooral orka's hebben last van de giftige stoffen, stellen de onderzoekers in Science. Dat komt doordat zij andere dieren eten, die op hun beurt een verhoogde concentratie pcb met zich mee kunnen dragen. Deze stoffen hopen zich in de orka op, die daarmee het hoogste concentratie pcb in zijn weefsel heeft van alle zoogdieren.

Onderzoekers luiden de noodklok. In de afgelopen honderd jaar zijn tien orkapopulaties al sterk afgenomen. Wetenschappers vrezen dat deze orka's de komende decennia helemaal zullen verdwijnen.

Het grootste risico lopen de beesten in de vervuilde wateren bij Brazilië, Japan, ten westen van Noord-Amerika, in de Straat van Gibraltar en bij Groot-Brittannië. Rond de Britse eilanden zwemmen nog hooguit negen orka's.