Acht vogelsoorten zijn de afgelopen jaren vrijwel zeker uitgestorven. Daarmee zijn sinds het jaar 1500 ongeveer 187 wilde vogelsoorten van de aarde verdwenen.

Dat blijkt uit een studie van Birdlife International (pdf).

Oorzaken zijn de komst van uitheemse soorten, jacht en ontbossing. Vijf van de acht recent verdwenen soorten leefden in Zuid-Amerika.

Daaronder is de Spix-Ara, die alleen in Brazilië voorkwam en in 2000 voor het laatst in het wild gezien werd. Er leven nog wel enkele exemplaren in gevangenschap.