Europese bizons en mensen kunnen goed samengaan, mits de dieren de tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leefgebied. 

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van ARK Natuurontwikkeling naar de reacties van wisenten op verschillende soorten recreanten, zo meldt Nature Today.

De Europese bizon, ook bekend als de wisent, is een zeldzaam dier. De soort verdween circa honderd jaar geleden uit het wild, maar keert nu terug. Sinds 2007 leven er wisenten in het Kraansvlak bij Zandvoort; in 2016 volgden Maashorst en Veluwe.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan een jaar nodig hebben om te wennen en dat bezoekers minimaal 50 meter afstand moeten houden. Als mensen dat niet doen, dan bestaat de kans dat een wisent een dreigende houding aanneemt of een verdedigende aanval inzet.