Bij de kudde wisenten in duingebied Kraansvlak, onderdeel van Nationaal park Zuid-Kennemerland, zijn binnen een maand vier kalfjes geboren.

De kudde Europese bizons in het gebied nabij Haarlem telt nu 26 wisenten en levert een wezenlijke bijdrage aan de toename van deze nog altijd bedreigde diersoort, meldt natuurwebsite Nature Today.

Het afkalfseizoen in het gebied begint vaak in mei en loopt door tot begin juli. Ook dit seizoen zijn de vier kalfjes binnen een tijdbestek van slechts enkele weken geboren, na een draagtijd van negen maanden.

Een wisentenkalf weegt bij de geboorte circa 25 kilo. Het gewicht neemt vervolgens snel toe tot al ruim 100 kilo als het dier zes maanden oud is. 

Honderd jaar geleden kwam het dier niet meer voor in het wild, maar sinds de jaren vijftig lukt het om de wisent terug te laten keren in de natuur.

Om de soort die verwant is aan de Amerikaanse bizon uit de gevarenzone te krijgen, moet er volgens de deskundigen nog veel gebeuren. Wisenten die in het Kraansvlak zijn geboren worden uitgezet in andere gebieden in vooral Spanje en Nederland.