Jonge dassen hebben ernstig te lijden onder de aanhoudende droogte. De jongen zijn toe aan het eten van insecten uit de bodem, maar door de droogte zitten deze beestjes te diep in de grond.

Veel jonge dieren sterven door een gebrek aan voedsel, aldus boswachter Henk Ruseler van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Dit geldt overigens ook voor jonge wilde zwijnen.

Natuurorganisatie Das & Boom uit Beek-Ubbergen constateert eveneens dat veel dassen sterven. Moederdassen moeten hun jongen langer zogen, omdat er geen insecten te vinden zijn.

De moederdieren moeten steeds langere tochten maken om eten te vinden. En daarna gaan ze weer terug naar hun jongen. Dat verhoogt het risico op aanrijdingen. Das & Boom verwacht dat het aantal doodgereden dassen dit jaar zal verdubbelen ten opzichte van andere jaren.

De das is in Nederland een beschermde diersoort. Er zijn op dit moment ongeveer zesduizend dassen. Jaarlijks komt ongeveer een vijfde van de dassen om door aanrijdingen.