Wespenbestrijders hebben het na een paar relatief rustige jaren nu erg druk. Uit een rondgang van Nature Today blijkt dat het aantal wespennesten flink hoger ligt in vergelijking met 2017 en 2016.

Wespen mogen dan als hinderlijk worden ervaren, maar zijn voor mensen ook nuttig. Een wespennest met zo'n vijfduizend werksters kan per dag honderdduizend steek- en langpootmuggen, vliegen en zelfs hommels vangen. Die voeren ze aan de larven.

Door de kou in februari, maart en begin april kwamen de meeste koninginnen dit jaar pas vanaf half april tevoorschijn uit hun winterslaap.

De overlast van wespen ontstaat meestal eind augustus, als de nesten klaar zijn en de werksters op zoek gaan naar voedsel. Dit jaar zal de echte overlast volgens de natuurwebsite al vóór augustus beginnen.