In het Rotterdamse havengebied bevinden zich waarschijnlijk geen met olie besmeurde zwanen meer. De zoekactie in het gebied is gestaakt, meldt Rijkswaterstaat maandag.

Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat een aantal door de olievervuiling getroffen zwanen uit het havengebied weggetrokken is.

De dienst vraagt mensen melding te doen als zij een met olie besmeurde vogel zien. De dieren worden dan overgebracht naar de tijdelijke vogelopvang in Hoek van Holland. Daar worden vogels gewassen en verzorgd.

Vorige week is een olietanker tegen een steiger in de Derde Petroleumhaven gebotst en is 200 ton olie het havenwater ingestroomd. Rijkswaterstaat schatte toen in dat ongeveer duizend vogels, voornamelijk zwanen, besmeurd zijn geraakt.

Er is een noodopvang voor getroffen zwanen ingericht, waar op het moment 479 dieren worden verzorgd. Van deze groep zijn 115 vogels gewassen. Deze dieren worden zo snel mogelijk weer losgelaten.

Ingeweekt

Rijkswaterstaat liet vorige week aan NU.nl weten dat er 40 tot 45 zwanen per dag geholpen kunnen worden. De dieren moeten eerst worden ingeweekt, voordat ze kunnen worden gewassen en afgespoeld. Er zijn meerdere mensen nodig om één dier schoon te maken.

Deze week, het is nog niet bekend op welke dag, zal nog een "wasstraat" voor vogels worden geopend. "Dan kunnen we het dubbele aantal zwanen per dag helpen", aldus Rijkswaterstaat.