Nederland telt meer geiten. Op 1 april liepen hier bijna 600.000 geiten rond. Dat is ongeveer 12 procent meer dan een jaar eerder, blijkt woensdag uit de jaarlijkse landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tegenover de stijging van de geitenstapel staat een daling van het aantal koeien in de Nederlandse stallen en weides. Er zijn in april 1,63 miljoen volwassen melkkoeien geteld. Dat zijn ruim 64.000 minder koeien dan een jaar eerder.

Nederlandse boeren bezaten bij elkaar iets minder dan vier miljoen runderen. Dit komt neer op een daling van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De daling wordt volgens het CBS onder meer veroorzaakt door de nasleep van de kwestie rond het mestoverschot.

Tussen 2014 en 2016 groeide de Nederlandse rundveestapel aanzienlijk door het loslaten van de melkquota. Daardoor zagen veel boeren hun kans schoon meer koeien te houden. Het negatieve bijeffect was dat het productieplafond voor fosfaat werd overschreden. 

Vorig jaar is een plan in werking getreden om het mestoverschot in te dammen. Voor het eerst sinds 2013 is de rundveestapel daardoor weer onder de vier miljoen uitgekomen.

Bij de schapen en varkens waren slechts kleine verschuivingen. Er werden begin april 810.000 schapen en 12,5 miljoen varkens gehouden in Nederland.