Bij Lauwersoog en Schiermonnikoog komen twee nieuwe fuiken. Door deze proefopstelling moet er een beter beeld ontstaan van de visstand in de Waddenzee.

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) heeft al een fuik aan de zuidkant van Texel. Op basis van wat daar de afgelopen jaren wordt gevangen bestaat de indruk dat het niet goed gaat met de visstand in de Waddenzee.

“Er is al jaren een fuik bij Texel, maar we missen eigenlijk een meetplek oostelijker in de Waddenzee”, zegt visser Jaap Vegter tegen Omrop Fryslân"Door op meer plekken te gaan meten, kunnen we feitelijk onderbouwen hoe het ervoor staat met de visstand. De aanname dat het slecht gaat met de visstand in de Waddenzee is nu nog alleen gebaseerd op de metingen bij Texel."

Door de nieuwe fuiken komen meer cijfers beschikbaar en kan bovendien worden ingeschat hoe het ervoor staat met de grotere vissen, zoals de rog, zeebaars, harder en kabeljauw. Deze vissoorten hebben het met name moeilijk, aldus Vegter.

"De oude fuik is alleen geschikt om vissen te vangen die vlak boven de bodem zwemmen", vertelt Vegter. "De nieuwe fuiken kunnen vissen vangen die wat hoger in het water zwemmen, zoals de haring en de spot. Die zijn ook belangrijk voor de Waddenzee. Bestaande onderzoeksmethoden missen die vis nu", zegt Vegter.

De nieuwe fuiken zijn 120 meter lang en maximaal 30 meter breed en na een proefperiode wordt bekeken of ze een goede aanvulling zijn op het fuik bij Texel.