Een Bulgaarse koe heeft nogal wat commotie veroorzaakt door naar een waarschijnlijk groenere weide bij de buren in Servië af te dwalen. Penka keerde uit eigen beweging terug, maar de EU-regels schrijven voor dat zij nu moet worden afgemaakt.

Penka was vorige maand in het zuidwesten van Bulgarije wat van de kudde afgedwaald en over de grens in de Servische weide beland, zonder dat de eigenaar dat merkte.

Het dier keerde terug, maar schreef daarmee haar eigen doodsvonnis; volgens Europese regels mag een dier dat buiten de EU is geweest, niet meer worden teruggevoerd.

Veel Bulgaren zijn verontwaardigd dat Penka door een dergelijke regel aan haar einde komt. Tot overmaat van ramp is de koe ook drachtig. "We zullen zien of er een uitzondering kan worden gemaakt", beloofde de minister van Landbouw.

Internationaal zetten dierenvrienden en politici zich inmiddels in om Penka van de slacht te redden.