Het Wereld Natuur Fonds (WNF) roept de overheid op het initiatief te nemen bij het herstellen van oesterbanken in Nederlandse wateren. De natuurorganisatie heeft zelf het voortouw genomen door duizenden oesters te plaatsen.

Bij het herstellen van de oesterbanken is bescherming van de zeebodem van groot belang, zegt projectleider Emilie Reuchlin-Hugenholtz. Het is volgens haar zelfs een voorwaarde om schelpdierbanken duurzaam aan te leggen.

In de Noordzee, ten noorden van Schiermonnikoog, heeft het WNF 6.000 kilo Noorse platte oesters geplaatst op ongeveer twintig meter diepte. Het is volgens de organisatie voor het eerst dat oesterbanken worden hersteld in diepere delen van de zee. ''Dat gebeurt deels op riffen die gemaakt zijn met een 3D-printer'', zegt Reuchlin-Hugenholtz.

Verderop in zee, bij het windmolenpark Gemini, is een tweede proeflocatie met 1.000 kilo oesters.

''De platte oesterbanken kwamen vroeger veel voor in de Noordzee, maar de schelpdierbanken zijn bijna helemaal verdwenen door koude winters, ziektes en overbevissing.'' Wereldwijd worden oesterbanken en ook koraalbanken hersteld en beschermd.

WNF hoopt dat de projecten bij Schiermonnikoog de overheid zullen aanzetten om meer te doen voor het natuurherstel in de Noordzee.