De grote vos, een vlindersoort die nagenoeg uit de Nederlandse natuur was verdwenen, duikt dit voorjaar her en der weer op. In de afgelopen weken werden op zeker dertig plaatsen in het land grote vossen waargenomen.

Waarschijnlijk hebben de vlinders in Nederland overwinterd, meldt de Vlinderstichting via de website Nature Today. De vraag is nu of ze zich succesvol zullen voortplanten.

Grote vossen, te herkennen aan hun oranjebruine kleur en zwarte vlekken in een specifiek patroon, leken in de eerste jaren van deze eeuw helemaal verdwenen uit Nederland. Ze gelden als 'ernstig bedreigd'.

Na jaren waarin ze niet of nauwelijks meer werden gezien, doken ze tussen 2011 en 2014 ook weer iets regelmatiger op, om in de jaren erna weer terug te zakken.

Vlinderstand

Uit gegevens van de Vlinderstichting bleek onlangs nog dat de totale vlinderstand de afgelopen decennia flink is afgenomen; zo'n 40 procent sinds 1992.

Volgens onderzoekers komt dat onder meer doordat heidegebieden dichtgroeien als gevolg van te hoge concentraties stikstof en versnippering van leefgebieden.