Tijdens de eerste Nationale Bijentelling hebben meer dan 3000 mensen dit weekeinde in totaal ruim 30.000 bijen geteld in hun tuin of op hun balkon. Twee derde van deze bijen waren wilde bijen, constateert de organisatie.

De deelnemers telden gedurende een half uur alles wat er zoemde in hun tuin. Met behulp van een bijengidsje konden de verschillende bijen worden vastgesteld.

Volgens de organisatie zijn er rond deze tijd van het jaar twintig soorten wilde bijen te vinden, waaronder het vosje, roodgatje, de tuinhommel en de bijvlieg.

De gedomesticeerde honingbij werd het meest geteld, gevolgd door de rosse metselbij en de aardhommel. Ook drie andere hommelsoorten werden veel geteld.

Bedreigd

De telling is een initiatief van Nederland Zoemt, een project van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN en Naturalis. De organisaties maken zich zorgen over de wilde bij en willen graag weten waar ze zich ophouden.

De helft van de bijna 360 soorten is bedreigd. En dat terwijl 80 procent van de eetbare gewassen afhankelijk is van bestuiving door bijen en andere insecten, zegt Nederland Zoemt.