In Friesland loopt vermoedelijk een wolf rond, laat de provincie Fryslân zaterdag weten. Het dier heeft in de omgeving van Appelscha twee schapen gedood. 

DNA-onderzoek op weefsel van de dieren moet definitief uitwijzen of het echt een wolf was. Als dat wordt bevestigd, zou het volgens lokale media de eerste wolf zijn die zich in drie eeuwen in de provincie laat zien

De organisatie Bij12-Faunafonds is ingeschakeld om de schade af te handelen met de eigenaar van de schapen, geheel volgens het wolvenprotocol dat de provincies met elkaar hebben afgesproken.

De afgelopen jaren werden vooral in het oosten van het land, maar ook in buurprovincie Groningen herhaaldelijk wolven waargenomen die vanuit Duitsland in Nederland een kijkje kwamen nemen.

Vorige maand werden in Limburg ook enkele schapen doodgebeten. Uit onderzoek bleek dit inderdaad om het werk van een wolf te gaan. 

Beschermde status

Wolven hebben een beschermde status in Nederland. In vroeger tijden was dat niet zo. Ze werden massaal afgeschoten en daardoor leven de dieren hier sinds eind negentiende eeuw niet meer in het wild.

Wolvenkenners zien de recente bezoeken als mogelijke voorbode van een terugkeer van de wolf in de Nederlandse natuur.