Een man uit Arnhem moet alle goudvissen die hij in januari heeft losgelaten in Sint Jansbeek weer (laten) vangen. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bepaald. 

De goudvis is een soort die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. Hij kan kruisen met inheemse soorten waardoor die uiteindelijk verdwijnen.

Omdat eitjes en larven van de uitgezette goudvissen via de beek in de Rijn terecht kunnen komen, moet de man er zorg voor dragen dat alle goudvissen uit het water worden gehaald. En dat moet zo snel mogelijk gebeuren, omdat het voortplantingsseizoen op punt van beginnen staat.

De vissen moeten uit de beek worden gehaald door een beroepsvisser en de Arnhemmer moet daarvan de kosten dragen, luidt het oordeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De vissen kunnen worden gevangen met elektrovisserij: een elektrische stroom wordt in het water gebracht, waardoor vissen gedesoriënteerd raken en zich richting het schepnet bewegen.

Het initiatief om elf goudvissen in de beek uit te zetten was een ludieke actie, vond de Arnhemmer. Het platform Invasieve Exoten zag dat anders en kaartte de kwestie aan bij de RVO.