Het aantal bedreigde Nederlandse broedvogels is toegenomen. Volgens de Rode Lijst gaat het om 44 procent van de vogels. 

De Rode Lijst laat zien welke soorten zijn verdwenen of het meeste risico lopen op uitsterven en is samengesteld op basis van tellingen van Sovon Volgelonderzoek Nederland. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit publiceerde de nieuwe lijst donderdag.

Nederland telt in totaal 197 soorten broedvogels, waarvan er 87 op de lijst staan. Dat zijn er negen meer dan op de vorige lijst, die in 2004 werd gepubliceerd. De vogels op de lijst zijn onderverdeeld in de categorieën verdwenen uit Nederland, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar en gevoelig. Volgens de Vogelbescherming zijn de grootste boosdoeners het gebruik van insecticiden en de uitstoot van stikstof.

Onder meer de Duinpieper en Klapekster komen niet meer voor in Nederland. De Kuifleeuwerik, Dwergmeeuw en Woudaap zijn drie van de tien soorten die nog maar weinig voorkomen.

Volgens de Vogelbescherming bestaat er een grote kans dat deze soorten binnen korte tijd uit Nederland verdwijnen als er geen maatregelen komen. Het gaat dan onder meer om de velduil, de woudaap (een kleine reiger) en de kuifleeuwerik.