Het aantal boeren dat meedoet aan het Beter Leven-keurmerk is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Volgens de Dierenbescherming, die het keurmerk introduceerde, doen nu 1.651 veehouders mee. Dit is 4,2 procent van alle boeren met dieren.

In 2012 waren dat er nog maar iets meer dan achthonderd. Samen houden ze 31 miljoen dieren, vooral vleeskippen (26,7 miljoen) en verder vooral varkens, legkippen en runderen. In totaal telt Nederland bijna 40.000 boeren die dieren houden.

Het Beter Leven keurmerk is een sterrensysteem waarin het aantal sterren (één, twee of drie) de mate van diervriendelijkheid aangeeft waarmee de boer zijn bedrijf runt.

Varkens met één ster krijgen volgens de Dierenbescherming meer ruimte en afleiding, bij twee sterren komt daar een uitloop naar buiten bij en bij drie sterren worden de dieren biologisch gehouden.

Omzet stijgt

Ook de omzet van producten met het keurmerk zit enorm in de lift: de omzet zou volgens berekeningen van onderzoeksbureau IRI dit jaar kunnen uitkomen op 1,4 miljard euro, ruim 50 procent meer dan in 2016.

Supermarkten kiezen steeds vaker voor een groot aanbod aan duurzame en diervriendelijk geproduceerde producten. Vorige week meldde Wakker Dier dat de zogenoemde plofkip, een kip die in korte tijd wordt vetgemest, bij de meeste supermarkten uit de schappen aan het verdwijnen is.

Natuurlijk gedrag

De Dierenbescherming bedankt boeren die hun best hebben gedaan om dieren meer ruimte te geven en meer gelegenheid om hun natuurlijk gedrag te tonen.

"Het ligt niet direct voor de hand dat wij boeren bedanken, maar het is in dit geval meer dan terecht" aldus Marijke de Jong. 'Boeren bedankt' is de laatste week van oktober dan ook het thema van de Beter Leven Week in supermarkten.