De Europese Rekenkamer gaat onderzoeken of de ongeveer 1,5 miljard euro die de Europese Unie in de periode 2014-2020 uitgeeft aan dierenwelzijn wel goed wordt besteed. Het onderzoek gaat uitsluitend over (pluim)vee en moet eind volgend jaar klaar zijn.

''EU-burgers worden steeds bezorgder over dierenwelzijn'', zegt rekenkamerlid Janusz Wojciechowski. Het onderzoek moet volgens hem uitwijzen of de relatief strenge regels in Europa wel in de praktijk worden gebracht.

De controleurs nemen in hun onderzoek mee of de Europese wetgeving voor dierenwelzijn wel wordt nageleefd. Ze zullen vijf landen bezoeken: Duitsland, Frankrijk, Polen, Italië en Roemenië.

De EU telt naar schatting 4,5 miljard kippen en kalkoenen, en 330 miljoen koeien, varkens, geiten en schapen. De rekenkamer kijkt niet alleen naar hun leven op de boerderij, maar ook naar hoe ze worden getransporteerd en geslacht.