Tijdens de jaarlijkse vogelteldag zaterdag hebben liefhebbers 194.581 vogels gespot. De spreeuw werd het meest geteld, namelijk 66.723 keer.

Door de regen vlogen er dit jaar minder vogels dan normaal, zo liet Vogelbescherming Nederland weten. Wel werden er bijzondere vogels gezien als de visarend, roodkeelpieper en kuifaalscholver.

De vogels werden geteld door duizenden vogelaars vanuit circa 115 kijkposten in Nederland. Na de spreeuw, waren de vink (22.820) en de graspieper (17.903) de meest geziene vogels. Vorig jaar werd de graspieper het vaakst gespot. Toen werden er veel meer vogels geteld, namelijk 321.563.

Volgens Vogelbescherming Nederland zijn er rond deze tijd van het jaar veel spreeuwen in het land. Dit komt doordat vogels die hier gebroed hebben en hun jongen gezelschap krijgen van spreeuwen uit Scandinavië en Oost-Europa. Deze vogels zijn naar Nederland gekomen om de strenge winter in hun geboorteland te ontvluchten.

Regen

Door de regen vlogen er dit jaar minder vogels, maar een diepterecord bleef uit. Dat dateert uit 1999, toen de teller bleef steken op iets meer dan 90.000. Toch werden er volgens Vogelbescherming Nederland veel bijzondere soorten gezien. In totaal zijn er 194 soorten geteld.

Enkele bijzondere vogels die zaterdag zijn waargenomen: vijf visarenden, vier roodkeelpiepers en een kuifaalscholver.

De massale vogeltelling wordt door Vogelbescherming Nederland gecoördineerd als onderdeel van de Euro Birdwatch, waaraan veertig Europese landen meedoen. Door in alle landen tegelijkertijd te tellen kan de vogeltrek goed in kaart gebracht worden.