Steden Brabant maken woonruimtes voor stadsvogels en vleermuizen

Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg nemen maatregelen om te zorgen dat stadsvogels en vleermuizen de komende jaren meer nest- en verblijfplaatsen krijgen in gebouwen. Het gaat dan onder meer om het inmetselen van zogenoemde 'neststenen' in nieuwe gebouwen.

De vijf steden hebben hiertoe een samenwerking gesloten met verschillende partijen, waaronder de Vogelbescherming.

De steden vinden dat vogels zoals gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen horen bij de stad, maar ze zien dat deze vogels daar moeite hebben om nestruimte te vinden. Doordat huizen beter geïsoleerd zijn en gaten en kieren onder daken een betere afdichting hebben gekregen, kampen ze met een gebrek aan woonruimte.

Zo is het aantal huismussen in Nederland volgens de Vogelbescherming in de afgelopen dertig jaar gehalveerd en zijn ze uit veel binnensteden verdwenen.

Nieuwbouw

In Tilburg is de neststeen al gebruikt bij een een aantal nieuwbouwprojecten. De bedoeling is dat dit de komende jaren vaker gebeurt in de vijf steden. Om dit te realiseren werken de steden samen met de Vogelbescherming, de Zoogdiervereniging, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers.

De provincie Brabant heeft ''een kleine vijf ton'' toegezegd om het project te realiseren, laat een woordvoerder van de Vogelbescherming weten.

Uitwerpselen

Ook moeten kerktorens- en zolders toegankelijk worden voor gierzwaluwen en vleermuizen. Om uitwerpselen van duiven en kauwen te weren, sluiten kerkbesturen deze ruimtes vaak goed af.

''Maar gierzwaluwen en vleermuizen kunnen er dan ook niet in. Terwijl hun uitwerpselen verpulverde insecten zijn en nauwelijks sporen achterlaten'', aldus de woordvoerder.

Lees meer over:
Tip de redactie