Hyenahonden maken een niezend geluid om hun soortgenoten te laten weten dat ze klaar zijn voor de jacht. 

De Afrikaanse wilde honden komen regelmatig bij elkaar om te stemmen over de vraag of ze als groep op jacht gaan of niet. De dieren die vóór stemmen, lijken dan te niezen, melden Australische biologen in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

Het is al langer bekend dat hyenahonden vaak niezende geluiden maken als ze in elkaars gezelschap zijn. Tot nu toe werd aangenomen dat de dieren daarmee simpelweg hun luchtwegen vrij maakten. Om de betekenis van het niezen te achterhalen, observeerden de onderzoekers van de Universiteit van New South Wales 68 situaties waarbij wilde honden in Botswana bij elkaar kwamen en begonnen te niezen.

Al snel viel het hoofdonderzoekers op dat dieren vooral niesden vlak voordat ze op jacht gingen. "Hoe meer de honden niesden, hoe vaker het voorkwam dat de roedel daarna vertrok en begon te jagen", verklaart hoofdonderzoeker Neil Jordan op de nieuwssite van de Universiteit van New South Wales.

"Toen we de geluiden analyseerden, konden we bijna niet geloven wat we ontdekten: de honden hielden een soort stemming over de jacht door te niezen."

Dominant

Niet elke stem telt echter even zwaar in de wereld van de Afrikaanse honden. De meest dominante dieren hebben meer zeggenschap, zo blijkt uit de studie. "Als het dominante mannetje en vrouwtje mee niezen, zijn er maar een paar niezen nodig voor een besluit om te gaan jagen", verklaart onderzoekster Reena Walker.

Als het dominante koppel niet aanwezig is, duurt het vaak langer voordat de groep het eens is. Er moet dan zeker tien keer worden geniesd door verschillende leden van de roedel voordat de jacht begint, zo blijkt uit het onderzoek.