Amerikaanse wetenschappers hebben resten van antidepressiva voor mensen aangetroffen in de hersenen van tien vissoorten bij de Niagarawatervallen.

De medicijnen zijn via riolen in de Grote Meren bij de watervallen beland en worden in kleine concentraties ingeslikt door vissen. De resten van antidepepressiva zijn gevonden in het lichaam van onder meer baarzen, snoekbaarzen, rietvoorns en moddersnoeken.  

Mogelijk hebben de stoffen invloed op het gedrag van de vissen. Dat melden de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Science & Technology.

Hersenweefsel

Bij het onderzoek werd hersenweefsel van tien vissoorten in de Grote Meren onderzocht. In alle soorten werden resten van antidepressiva aangetroffen. De hoogste concentratie werd gevonden in het lichaam van een steenbaars, de hersenen van het dier bleken 400 nanogram sertraline te bevatten. Dat is een stof die voorkomt in het antidepressivum Zoloft, dat wordt voorgeschreven tegen angststoornissen.

Waterzuiveringsbedrijven zijn op dit moment niet in staat om antidepressiva uit het rioleringswater te filteren, omdat de bedrijven deze vervuiling niet als een probleem beschouwen, zo verklaart hoofdonderzoekster Diana Aga. 

Volgens Aga zijn de bevindingen alarmerend. Ze wijst op eerdere studies die aantonen dat vissen met antidepressiva in hun brein vaak afwijkend reageren op voedsel en roofdieren. Daardoor lopen sommige soorten mogelijk het risico om lokaal sterk in aantal af te nemen, of zelfs uit te sterven.

Mensen

"Andere onderzoeksteams hebben al aangetoond dat antidepressiva het voedingsgedrag en de overlevingsinstincten van vissen kunnen beïnvloeden", verklaart Aga op de nieuwssite van de Universiteit van Buffalo. "Sommige vissen slaan bijvoorbeeld nauwelijks nog acht op de aanwezigheid van roofdieren in hun omgeving."

Voor mensen zijn de medicijnresten in de hersenen van vissen die op hun bord belanden niet schadelijk. "De hoeveelheden zijn te klein om een gevaar te vormen voor mensen die vis eten", aldus Ada.