In Groningen is een nest van een zeldzame steppekiekendief gevonden. Het is de eerste keer dat de vogel in Nederland broedt. 

Een vrijwilliger van de Werkgroep Grauwe Kiekendief ontdekte het nest per toeval eind mei tussen het gerst. De locatie werd geheim gehouden zodat de steppekiekendieven in alle rust konden broeden. Er zijn uiteindelijk vier jongen grootgebracht.

Het broedgeval is bijzonder omdat het om twee zuivere steppekiekendieven gaat. De mannetjes steppekiekendieven paren namelijk ook wel eens met andere soorten kiekendieven, zo schrijft de werkgroep op Nature Today.

De werkgroep heeft het broedverloop nauwkeurig bestudeerd en vastgelegd. Ook werd er een hek om het nest gebouwd zodat vossen en marters uit de buurt bleven. Vlak voor het uitvliegen van de vier jongen, zijn ze geringd.