Ruim vier miljoen runderen liepen het afgelopen jaar in Nederland rond. Dat is ongeveer 4 procent minder dan een jaar eerder.

Dat blijkt vrijdag uit de jaarlijkse landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ondanks de daling in het laatste jaar is het aantal runderen nog wel hoger dan vijf jaar eerder (6 procent). Dat komt vooral door het loslaten van de melkquota, waardoor er tussen 2014 en 2016 veel melkkoeien bij kwamen.

Bij de kippen en varkens waren slechts kleine verschuivingen. Er werden 105 miljoen kippen en twaalf miljoen varkens gehouden in Nederland. Het aantal geiten nam toe met 6 procent tot ruim een half miljoen, terwijl de populatie schapen met 2 procent groeide.

Milieudefensie is blij dat de veestapel licht krimpt, maar vindt dat Van Dam de krimp verder moet versnellen zodat het milieu, klimaat en de dieren in de toekomst beter af zijn.