De grizzlybeer in het Amerikaanse Yellowstone National Park staat niet langer op de Amerikaanse lijst van bedreigde diersoorten. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt. 

Er zouden op dit moment ongeveer zevenhonderd grizzlyberen in en rond Yellowstone National Park in het noordwesten van de VS leven. In alle staten, los van Alaska, zijn dat er in totaal naar schatting nog geen tweeduizend. 

Bedreigde dier- en plantensoorten vallen in de Verenigde Staten onder de US Endangered Species Act. Op basis van die wet kan de Amerikaanse overheid dier- en plantensoorten aanmerken als bedreigd om ze zo voor uitsterven te behoeden. 

Dat gebeurde in 1975 met de grizzlybeer. Vanwege slinkende populaties werd de soort in 1975 opgenomen op de ESA (behalve in Alaska, waar veel grizzlyberen leven). In Yellowstone leefden toen, mede door overbejaging, naar schatting nog hooguit honderdvijftig exemplaren.

Jacht

Anno 2017 zouden dat er dus weer ongeveer zevenhonderd zijn, en dus wordt de soort na 42 jaar weer van de lijst gehaald. Althans, in en rond Yellowstone. Concreet betekent dit dat er buiten de grenzen van het nationale park in de nabije toekomst wellicht weer op de beren mag worden gejaagd. 

De status van de iconische berensoort in andere Amerikaanse staten verandert vooralsnog niet, maar natuurbeschermers zijn bang dat hier binnen niet al te lange tijd verandering in komt.

Sinds de verkiezing van Donald Trump als president staat de ESA regelmatig in de schijnwerpers. Veel natuurbeschermers zijn bang dat er de komende jaren veel soorten ten onrechte van de ESA afgehaald zullen worden.