Voor de ingang van de Tweede Kamer is dinsdag een keuterboerderijtje verrezen. Houders van zeldzame veerassen waren met hun dieren naar Den Haag getrokken om die te vragen deze vaak eeuwenoude rassen van de ondergang te redden.

'Polderpanda's', zoals hun verzorgers ze noemen, zoals lakenveldse koeien, Friese paarden en de Kraaikop-kip dreigen te verdwijnen als er niets gebeurt, stellen de actievoerders. Deze polderpanda's verdienen dezelfde zorg en aandacht als hun Chinese voorbeeld, anders kunnen ze weleens als 'polderdodo's' eindigen.

De pleitbezorgers van de zeldzame rassen zien tal van gevaren. Zo betekende een nieuwe aanpak van het mestoverschot bijna de doodssteek voor zeldzame runderen, is de subsidie van Stichting Zeldzame Huisdierrassen teruggeschroefd en is er überhaupt relatief weinig aandacht voor oud-Nederlandse rassen, stellen zij.

Het vee paradeerde dinsdag op zijn paasbest over een rode loper voor het Kamergebouw om de volksvertegenwoordigers te verleiden te hulp te schieten.