Zaterdag 13 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Cubaanse slangensoort jaagt in groepen'

​Een slangensoort die voornamelijk op Cuba voorkomt jaagt gecoördineerd in groepen op prooien.
Door NU.nl

Onderzoeker Vladimir Dinets van de Amerikaanse universiteit van Tennessee nam de Cubaanse boa onder de loep terwijl de slangen jacht maakten op vleermuizen. Hij zag dat slangen die naar het jachtgebied trokken, zich positioneerden in het gedeelte waar al soortgenoten aanwezig waren.

Hangend aan het plafond van een grot, vormden de slangen een soort hek in het jachtgebied. Zo kunnen prooien moeilijker ontsnappen.

Dinets bekeek de positie van de slangen iedere ochtend en avond. Zo zag hij dat de reptielen strategische plekken innamen, waardoor de vliegroutes van de vleermuizen in de grot blokkeerden.

Het is de eerste keer dat een dergelijk gecoördineerde jacht bij slangen is waargenomen. “Het is complex voor de jagers om dit te doen, omdat ze rekening moeten houden met de beweging van hun soortegenoten”, zegt de onderzoeker volgens CNN.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoondWij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Volgens Dinets leidt de strategische jacht niet tot meer voedsel voor alle deelnemende slangen, maar zou het een sociale functie kunnen hebben.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoondWij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Aanbevolen artikelen