Damherten in twee natuurgebieden in Zeeland mogen alsnog worden afgeschoten. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De Faunabescherming was fel tegen het afschieten van de dieren, maar is na een lange juridische strijd in het ongelijk gesteld.

Op de herten mag normaal gesproken niet worden gejaagd, omdat het een beschermde diersoort is. Het provinciebestuur van Zeeland maakte echter een uitzondering omdat de flora en fauna in Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren in gevaar kwam door de grote populatie herten.

Bovendien zou het welzijn van de dieren in gevaar komen als de damhertenpopulatie zo groot zou blijven.

In de ontheffing staat dat de aantallen damherten in de twee betreffende gebieden mogen worden teruggebracht tot respectievelijk 325 en tachtig dieren.