Een dodelijke schimmel bedreigt het voortbestaan van Europese salamanders. In Nederland, België en Duitsland zorgt de schimmel voor een massale sterfte. 

Een onderzoek toont aan dat verschillende Europese salamandersoorten uitsterven als de infectie niet snel verdwijnt. Volgens de website Nature Today worden de resultaten donderdag in het tijdschrift Nature gepubliceerd

Het onderzoek is geleid door de professoren An Martel en Frank Pasmans van de Universiteit Gent. ''Salamanders in Europa zijn sowieso bedreigde dieren. Liefst achttien van de 34 Europese soorten worden in hun voortbestaan bedreigd.''

Verschillende soorten bewonen een klein leefgebied. ''Mocht de schimmel deze kleine, kwetsbare populaties bereiken, dan is te verwachten dat dit snel kan leiden tot uitsterven van soorten. De vraag is hoe dit doemscenario kan worden gekeerd”, zegt Martel.

De Europese Commissie heeft wel snel ingespeeld door een Europees consortium te sponsoren dat op korte termijn een Europees controleprogramma voor salamanders moet uitwerken.