Boeren met koeien van zeldzame rassen hoeven geen dieren af te staan om het mestoverschot terug te dringen. Staatssecretaris Martijn van Dam maakt voor hen een uitzondering, liet hij donderdag aan de Tweede Kamer weten.

Van Dams mestmaatregelen dreigden zeldzame runderen als de blaarkop, de lakenvelder, de heidekoe en het Fries roodbont de kop te kosten.

De boeren die deze dieren houden, kunnen het volgens hun belangenvereniging door het zogeheten fosfaatreductieplan niet meer bolwerken. Veehouders die zowel bijzondere als doorsneekoeien houden, zouden kiezen voor het standaardras, dat meer opbrengt. Ze waren al begonnen hun zeldzame vee te verkopen of zelfs te ruimen, zo waarschuwde de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Om inteelt bij deze kleine rassen te voorkomen, is voortdurende aanwas nodig. Maar Van Dam stelde alle melkveehouders die hun veestapel uitbreiden een straf in het vooruitzicht. Voor de zeldzame runderen kon de staatssecretaris echter gemakkelijk een uitzondering maken, zo stelt hij. Want boeren die deze rassen houden zijn al geregistreerd.

Mestprobleem

De zeldzame runderrassen hebben op hun boerderijen doorgaans veel ruimte en dragen nauwelijks bij aan het mestprobleem. Eerder deze week streek Van Dam ook al de hand over het hart voor koeien die om hun vlees worden gehouden. Zij hebben evenmin een aandeel in het mestoverschot.

De Tweede Kamer bespreekt de aanpak van het mestoverschot binnenkort opnieuw met Van Dam. De Kamer wil de staatssecretaris bevragen over de aanpassingen van de mestmaatregelen en over de rechtszaken van boze boeren die nog lopen.