Vrijdag 12 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Dierenbeulen zijn van alle leeftijden en uit alle sociale milieus'

Uit het eerste grote Nederlandse onderzoek naar dierenmishandelaars, waarvan de resultaten vrijdag zijn gepubliceerd, blijkt onder andere dat vrouwen net zo erg kunnen zijn als mannen en dat mishandeling niet is gebonden aan leeftijd of sociaal milieu. 
Door NU.nl

Criminologen Anton van Wijk en Manon Hardeman van Bureau Beke onderzochten 97 gevallen van dierenmishandeling in het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Hun rapport De aard van het beestje wordt vrijdag gepubliceerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de leeftijden van dierenbeulen uit de onderzochte zaken variëren van 7 tot 85 jaar. ze zijn afkomstig uit alle sociale milieus. Dat haalt de oude aanname dat dierenmishandeling vooral plaatsvindt in 'asociale' gezinnen onderuit.

De groep blijkt op alle fronten diverser dan werd aangenomen, aldus de onderzoekers. Van Wijk: "Veel gevallen van dierenmishandeling komen voort uit frustratie, gebrekkige impulsbeheersing en een verminderd empathisch vermogen."

Psychische problemen

Het centrale meldpunt 144 voor dierenmishandeling onvangt sinds de oprichting in 2011 jaarlijks zo'n 65.000 meldingen. Die betreffen meestal verwaarlozing door personen die vanwege financiële of psychische problemen niet goed voor hun dieren kunnen zorgen. 

Omdat er in de meldingen bij het meldpunt geen onderscheid wordt gemaakt tussen verwaarlozing en moedwillige mishandeling ontbreken precieze cijfers over die laatste categorie. Daarnaast maakt het feit dat veel dierenmishandeling binnenshuis gebeurt het lastig om in te schatten hoeveel dieren bewust worden gekweld. 

Honden zijn daarom veel vaker vertegenwoordigd in de meldingen dan bijvoorbeeld katten en andere huisdieren, die minder vaak buiten komen en daarom aan het zicht zijn onttrokken.

"We hebben een prachtige wet waarin staat dat dierenmishandeling een misdrijf is, maar zonder bewijs of ooggetuigen kunnen we niets", aldus Anouk Duijnker, tactisch coördinator dierenwelzijn van de politie in Noord-Holland.

Huiselijk geweld

Het is niet alleen voor het dierenwelzijn belangrijk om mishandeling tijdig te signaleren, zegt 
Nienke Endenburg, GZ-psycholoog en coördinator van het keuzevak Forensische Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. "In 70 procent van de gevallen is dierenmishandeling gekoppeld aan huiselijk geweld'. Dierenmishandeling is een rode vlag die je niet over het hoofd wilt zien."

Aanbevolen artikelen