In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn in een jaar tijd ongeveer 1.440 damherten afgeschoten. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van de dieren die 29 en 30 maart heeft plaatsgevonden.

Het grootste deel van de dieren is afgeschoten om de populatie binnen de perken te houden. 115 dieren zijn afgemaakt om onnodig lijden te voorkomen. Ruim tweehonderd damherten werden dood gevonden.

Er lopen nog een kleine 3.300 damherten rond in het duingebied, een jaar geleden waren dat er nog meer dan 3.900, schrijft de Amsterdamse wethouder Udo Kock (financiën en water) aan de gemeenteraadscommissie financiën.

Het aantal dieren is de afgelopen jaren bijna vertienvoudigd. Dat zorgt volgens de provincies Noord- en Zuid-Holland voor aanrijdingen en schade aan flora en fauna. Daarom is gekozen voor afschot als beheersmaatregel, die verschillende malen tevergeefs is aangevochten.

Drinkwater

De Waterleidingduinen is een gebied tussen Zandvoort en Noordwijk. Er wordt drinkwater gewonnen voor de stad Amsterdam.

Uit gegevens van drinkwaterbedrijf Waternet blijkt dat wordt gestreefd naar een populatie van achthonderd damherten in de Waterleidingduinen en 200 in het aangrenzende Nationaal Park Zuid-Kennemerland.