'Broedvogels uit rand poolgebied hebben het zwaar in Nederland'

Vooral vogels die in toendra's, aan de rand van het poolgebied, broeden en in Nederland overwinteren hebben het hier zwaar. Dat meldt Vogelbescherming Nederland donderdag. 

Van de 263 onderzochte vogelsoorten, zowel trekvogels als 'wintergasten', zijn er 39 op de rode lijst van bedreigde vogels neergezet.

Die rode lijst van bedreigde broedvogels is voor de vereniging een belangrijk instrument bij het stellen van prioriteiten in het beleid. Op de lijst staan nu onder meer ook de paarse strandloper, ruigpootbuizerd en kuifduiker.

Dat het slechter gaat met deze soorten hangt volgens Vogelbescherming Nederland mogelijk samen met de effecten van klimaatverandering. Ook intensieve landbouw heeft negatieve gevolgen. ''Stevige maatregelen op Europees niveau zijn nodig om de natuur in het boerenland weer een kans te geven'', aldus de organisatie die zich baseert op gegevens van Sovon Vogelonderzoek.

Vogelbescherming Nederland organiseert jaarlijks de Nationale Tuinvogeltelling. Daaruit bleek vorige maand dat de huismus in Nederland het meest voorkomt, gevolgd door de koolmees en de merel.

Lees meer over:
Tip de redactie